Numbers Lottery Legislation

Numbers Lottery Legislation

Numbers Lottery Legislation

Ipsum lorum texti

Numbers Lottery Legislation


• PB 1965, no. 85 | Loterijverordening 1909 | Lottery Ordinance 1909, consolidated text


• AB 1986, no. 21 | EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 23ste september 1986 ter uitvoering van artikel 3bis, lid 2 van de “Loterijverordening 1909" (P.B. 1965 no. 85) zoals gewijzigd. | License conditions for the Wega di Number, consolidated text


• AB 1986, no. 22 | EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 23ste september 1986 ter uitvoering van artikel 3bis, lid 4 van de “Loterijverordening 1909" (P.B. 1965 no. 85), zoals gewijzigd. | Conditions for the applicant of a Wega di Number license


• AB 1992, no. 19 | BESLUIT van het Bestuurscollege van 26ste augustus 1992 houdende aanwijzing van de dagen waarop van overheidswege geen trekkingen geschieden van loterijen als bedoeld in artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965 no. 85), zoals gewijzigd. | Days on which no drawings may take place for the Wega di Number Korsou


• AB 1994, no. 39 | BESLUIT van het Bestuurscollege van de 14de december 1994 ter vaststelling van sanctiemaatregelen bij overtreding van strafbepalingen in het algemeen, van de bepalingen van de Loterijverordening 1909 en haar uitvoeringsvoorschriften en va de voorschriften van de vergunning ex artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909 (“Richtlijnen administratiefrechtelijke sancties Wega di Number Korsou”). | Guidelines for administrative sanctions Wega di Number Korsou


• AB 1996, no. 18 | EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 17de juli 1996 ter uitvoering van artikel 3 bis, derde lid van de Loterijverordening 1909 (P B. 1965, no. 85) (Eilandsbesluit trekkingsprocedure Wega di Number Korsou). | Draw procedure Wega di Number Korsou


• AB 1997, no. 86 | EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 27ste november 1997 ter uitvoering van artikel 11 bis, tweede lid, van de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965,no. 85). | Draw Extra Lottery Wega di Number Korsou, unofficial consolidated text


AB 1998, no 23  | EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 8ste april 1998 ter uitvoering van artikel 11 bis lid 1e van de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965, no. 85). | Destination proceeds Extra Drawing Wega di Number Korsou


• Besluit no. 98/4279 | Besluit d.d. 10 juni 1998 no. 98/4279 | Policy rules Wega di Number Korsou

Disclaimer: The legislation available for download is not in the official format. For the purpose of uniformity the legislation was poured into a standard format. For the purpose of user-friendliness, where relevant, an unofficial consolidated text is provided, Although this exercise was performed with the utmost care, no rights can be derived from the use of this format.